Białystok Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 10A lok. 64 +48 664 999 229 [email protected]

Dr hab. n. med. Anna Lisowska kardiolog, angiolog, specjalista chorób wewnętrznych.

Dr hab. n. med. Anna Lisowska ukończyła Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 1997 roku. Przez cały okres swojej pracy zawodowej pracuje w Klinice Kardiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.
W 2001 roku uzyskała specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych, a w 2006 roku specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych. W 2005 roku otrzymała tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W 2009 roku uzyskała specjalizację z kardiologii. Szczególnym kierunkiem jej zainteresowań w dziedzinie kardiologii jest echokardiografia. Badania echokardiograficzne wykonuje od kilkunastu lat, stąd jej ogromne doświadczenie w tej dziedzinie potwierdzone licznymi certyfikatami – w tym Akredytacja II stopnia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Docent Anna Lisowska jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, autorem licznych prac naukowych. Uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach zarówno polskich, jak i zagranicznych. W październiku 2016 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych.

Podsumowaniem wieloletnich badań naukowych w zakresie miażdżycy tętnic stała się kolejna specjalizacja w dziedzinie chorób naczyń – angiologia, którą docent Anna Lisowska uzyskała w 2020 roku. Jest niewątpliwym ekspertem w zakresie badań ultrasonograficznych tętnic domózgowych.

 Jest jedynym praktykującym na Podlasiu kardiologiem i angiologiem.

Zakres działalności

  • badania ECHO serca;
  • diagnostyka i farmakologiczne leczenie wad serca;
  • leczenie nadciśnienia tętniczego;
  • leczenie choroby wieńcowej;
  • leczenie niewydolności serca;
  • leczenie farmakologiczne zaburzeń rytmu serca;
  • leczenie zaburzeń lipidowych (hipercholesterolemii i hipertriglicerydemii);
  • badania USG Doppler tętnic szyjnych.

Certyfikaty dr hab. n. med. Anna Lisowska kardiolog, angiolog, specjalista chorób wewnętrznych.

Cennik

Konsultacja Kardiologiczna pierwszorazowa

200 zł

Echo Serca wynik

150 zł

Konsultacja Kardiologiczna – kontrola

150 zł

USG Doppler Tętnic Szyjnych

150 zł

USG Doppler Tętnic Szyjnych z Konsultacją Angiologiczną

300 zł