Białystok Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 10A lok. 64 +48 664 999 229 [email protected]

Dr hab. n. med. Anna Lisowska kardiolog, angiolog, specjalista chorób wewnętrznych.

Dr hab. n. med. Anna Lisowska ukończyła Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 1997 roku. Przez cały okres swojej pracy zawodowej pracuje w Klinice Kardiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.
W 2001 roku uzyskała specjalizację I stopnia z chorób wewnętrznych, a w 2006 roku specjalizację II stopnia z chorób wewnętrznych. W 2005 roku otrzymała tytuł doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

W 2009 roku uzyskała specjalizację z kardiologii. Szczególnym kierunkiem jej zainteresowań w dziedzinie kardiologii jest echokardiografia. Badania echokardiograficzne wykonuje od kilkunastu lat, stąd jej ogromne doświadczenie w tej dziedzinie potwierdzone licznymi certyfikatami – w tym Akredytacja II stopnia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Docent Anna Lisowska jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, autorem licznych prac naukowych. Uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach zarówno polskich, jak i zagranicznych. W październiku 2016 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych.

Podsumowaniem wieloletnich badań naukowych w zakresie miażdżycy tętnic stała się kolejna specjalizacja w dziedzinie chorób naczyń – angiologia, którą docent Anna Lisowska uzyskała w 2020 roku. Jest niewątpliwym ekspertem w zakresie badań ultrasonograficznych tętnic domózgowych.

 Jest jedynym praktykującym na Podlasiu kardiologiem i angiologiem.

Zakres działalności

  • badania ECHO serca;
  • diagnostyka i farmakologiczne leczenie wad serca;
  • leczenie nadciśnienia tętniczego;
  • leczenie choroby wieńcowej;
  • leczenie niewydolności serca;
  • leczenie farmakologiczne zaburzeń rytmu serca;
  • leczenie zaburzeń lipidowych (hipercholesterolemii i hipertriglicerydemii);
  • badania USG Doppler tętnic szyjnych.

Certyfikaty dr hab. n. med. Anna Lisowska kardiolog, angiolog, specjalista chorób wewnętrznych.

Cennik

Konsultacja Kardiologiczna

250 zł

Echo Serca wynik

200 zł

USG Doppler Tętnic Szyjnych

200 zł

USG Doppler Tętnic Szyjnych z Konsultacją Angiologiczną

350 zł