Białystok Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 10A lok. 64 +48 664 999 229 [email protected]

Publikacje naukowe

Dr hab. n. med. Anna Lisowska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, autorem licznych prac naukowych. Uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach zarówno polskich, jak i zagranicznych.

1.

AU: Ptaszyńska-Kopczyńska Katarzyna, Sawicka Emilia, Marcinkiewicz-Siemion Marta, Tarasiuk Ewa, Lisowska Anna, Szpakowicz Anna, Witkowski Marcin, Kamiński Marcin, Charkiewicz Karol, Laudański Piotr, Charkiewicz Mirosław, Musiał Włodzimierz, Kamiński Karol.

TO: Chemokines profile in patients with chronic heart failure treated with cardiac resynchronization therapy.

CZ: Advances in Medical Sciences

SZ:  2020 : 65, 1, s. 102-110

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 2.570

Pkt. MNiSW: 100.000

2.

AU: Wilk Katarzyna, Kazimierczyk Remigiusz, Szyszkowska Anna, Łopatowska Paulina, Gil-Klimek Monika, Lisowska Anna, Tycińska Agnieszka, Gierlotka Marek, Kamiński Karol, Sobkowicz Bożena.

TO: Repetitive use of levosimendan in outpatients with end-stage heart failure: is this a bridging or palliative therapy?

TC: W: ESC Acute CardioVascular Care. Ateny, 7-8.03.2020

CF: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

JP: ENG

3.

AU: Żukowska Ewelina, Kożuch Marcin, Lisowska Anna, Knapp Małgorzata.

TO: Acute myocardial infarction with ST-segment elevation in 27-year-old pregnant women.

CZ: Folia Cardiologica

SZ:  2020, 5

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: ENG

Pkt. MNiSW: 20.000

4.

AU: Knapp Małgorzata, Górski Jan, Lewkowicz Janina, Lisowska Anna, Gil Monika, Wójcik Beata, Hirnle Tomasz, Chabowski Adrian, Mikłosz Agnieszka.

TO: The gene and protein expression of the main components of the lipolytic system in human myocardium and heart perivascular adipose tissue. Effect of coronary atherosclerosis.

CZ: International Journal of Molecular Sciences

SZ:  2020 : 21, 737, 20 pp.

CF: Zagraniczny artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 4.556

Pkt. MNiSW: 140.000

5.

AU: Święcki Przemysław, Sawicki Robert, Knapp Małgorzata, Kamiński Karol, Ptaszyńska-Kopczyńska Katarzyna, Sobkowicz Bożena, Lisowska Anna.

TO: Galectin-3 as the prognostic factor of adverse cardiovascular events in long-term follow up in patients after myocardial infarction – a pilot study.

CZ: Journal of Clinical Medicine

SZ:  2020 : 9, 6, 12 pp, Article ID 1640

CF: Zagraniczny artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 3.303

Pkt. MNiSW: 140.000

6.

AU: Lisowska Anna, Sawicka Emilia, Wilk Katarzyna, Knapp Małgorzata, Sobkowicz Bożena.

TO: Maska brzuszna ostrego zespołu wieńcowego a może ? Zasadność rozszerzenia rutynowego badania echokardiograficznego o skriningową ocenę aorty brzusznej.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2020 : 78, Suppl. 1, s. 223

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: ENG

7.

AU: Kiluk Izabela, Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Tycińska Agnieszka, Kamiński Karol, Sobkowicz Bożena.

TO: Nowoczesne leczenie onkologiczne ma swoje konsekwencje kardiologiczne.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2020 : 78, Suppl. 1, s. 233

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: ENG

8.

AU: Marcinkiewicz-Siemion Marta, Kamiński Marcin, Ciborowski Michał, Ptaszyńska-Kopczyńska Katarzyna, Szpakowicz Anna, Lisowska Anna, Jasiewicz Małgorzata, Tarasiuk Ewa, Krętowski Adam, Sobkowicz Bożena, Kamiński Karol.

TO: Machine-learning facilitates selection of a novel diagnostic panel of metabolites for the detection of heart failure.

CZ: Scientific Reports

SZ:  2020 : 10, Article ID 130, 11 pp.

CF: Zagraniczny artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 3.998

Pkt. MNiSW: 140.000

9.

AU: Oleksiuk Monika, Mickiewicz Klaudia, Lisowska Anna.

TO: End – stage heart failure – when to resign the futile therapy?

TC: W: 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18TH may 2019.

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: ENG

10.

AU: Michalski Tomasz, Pszczoła Joanna, Ptaszyńska-Kopczyńska Katarzyna, Sobkowicz Bożena, Kamiński Karol, Lisowska Anna.

TO: Ergospirometry as an important tool in evaluation of patients with pulmonary arterial hypertension.

TC: W: 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18TH may 2019.

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: ENG

11.

AU: Pszczoła Joanna, Zujko Kinga, Szpakowicz Anna, Lisowska Anna, Kamiński Karol.

TO: Is ECG a good tool to diagnose left ventricular hypertrophy?

TC: W: 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18TH may 2019.

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: ENG

12.

AU: Mickiewicz Klaudia, Oleksiuk Monika, Michalski Tomasz, Ptaszyńska-Kopczyńska Katarzyna, Sobkowicz Bożena, Kamiński Karol, Lisowska Anna, Knapp Małgorzata.

TO: Stress echocardiography in patients with pulmonary hypertension – a pilot study.

TC: W: 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18TH may 2019.

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: ENG

13.

AU: Klaja Beata, Wojtczak M., Łopieński Piotr, Lisowska Anna.

TO: The patient with heart failure and multiple comorbidities. Manifestation, management, prognosis and possibilities.

TC: W: 14TH Bialystok International Medical Congress for Young Scientists. Białystok, 17-18TH may 2019.

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: ENG

14.

AU: Lisowska Anna, Święcki Przemysław, Knapp Małgorzata, Gil Monika, Musiał Włodzimierz Jerzy, Kamiński Karol, Hirnle Tomasz, Tycińska Agnieszka.

TO: Insulin-like growth factor-binding protein 7 (IGFBP 7) as a new biomarker in coronary heart disease.

CZ: Advances in Medical Sciences

SZ:  2019 : 64, 1, s. 195-201

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 2.570

Pkt. MNiSW: 100.000

15.

AU: Kamińska Joanna, Lisowska Anna, Koper-Lenkiewicz Olga Martyna, Mikłasz Paula, Grubczak Kamil, Moniuszko Marcin, Kiszło Paweł, Kemona Halina, Dymicka-Piekarska Violetta.

TO: Differences in monocyte subsets and monocyte-platelet aggregates in acute myocardial infarction-preliminary results.

CZ: American Journal of the Medical Sciences

SZ:  2019 : 357, 5, s. 421-434

CF: Zagraniczny artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 1.911

Pkt. MNiSW: 40.000

16.

AU: Koper-Lenkiewicz Olga Martyna, Kamińska Joanna, Lisowska Anna, Milewska Anna, Hirnle Tomasz, Dymicka-Piekarska Violetta.

TO: Factors associated with RANTES concentration in cardiovascular disease patients.

CZ: BioMed Research International

SZ:  2019, Article ID 3026453, 11 pp

CF: Zagraniczny artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 2.276

Pkt. MNiSW: 70.000

17.

AU: Dymicka-Piekarska Violetta, Koper-Lenkiewicz Olga M., Kamińska Joanna, Lisowska Anna, Zińczuk [S.D.] Justyna, Matowicka-Karna Joanna.

TO: The diagnostic significance of RANTES/CCL5 in cardiovascular diseases.

CZ: Clinica Chimica Acta

SZ:  2019 : 493, Suppl. 1, s. S174

CF: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

JP: ENG

18.

AU: Święcki Przemysław, Kamiński Karol, Knapp Małgorzata, Tycińska Agnieszka, Musiał Włodzimierz, Lisowska Anna.

TO: Diagnostic and prognostic value of IGFBP-7 and galectin-3.

TC: W: European Congress on Preventive Cardiology „EuroPrevent 2019”. Lisbon, Portugal, 11-13 April 2019.

CF: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

JP: ENG

19.

AU: Płońska Izabela, Król Bartosz, Sawicka Emilia, Kamiński Marcin, Olesiewicz Tomasz, Knapp Małgorzata, Sobkowicz Bożena, Lisowska Anna.

TO: Czy badanie ultrasonograficzne płuc ma znaczenie w algorytmie diagnostycznym u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną i pośrednią frakcją wyrzutową lewej komory?

CZ: European Journal of Translational and Clinical Medicine

SZ:  2019 : 2, Suppl. 1, s. 39-40

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: POL

20.

AU: Sawicka Emilia, Olesiewicz Tomasz, Tomaszuk-Kazberuk Anna, Knapp Małgorzata, Tycińska Agnieszka, Ustymowicz Andrzej, Sobkowicz Bożena, Lisowska Anna.

TO: Zator płucny i guz lewego przedsionka u pacjentki z nowotworem płuca – trudności diagnostyczno terapeutyczne.

CZ: Folia Cardiologica

SZ:  2019 : 14, 1, s. 89-93

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 20.000

21.

AU: Szyszkowska Anna, Giaro Marcin, Lisowski Piotr, Maciąg Rafał, Lisowska Anna.

TO: May-Thurner Syndrome – diagnostic and therapeutic dilemmas (RCD code: I-1D.2).

CZ: Journal of Rare Cardiovascular Diseases

SZ:  2019 : 4, 1, s. 22-25

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 20.000

22.

AU: Płońska-Gościniak Edyta, Olędzki Szymon, Kukulski Tomasz, Kosmala Wojciech, Młynarski Rafał, Oko-Sarnowska Zofia, Wojtkowska Agnieszka, Gościniak Piotr, Gąsior Zbigniew, Hryniewiecki Tomasz, Boczar Krzysztof, Daniłowicz-Szymanowicz Ludmiła, Kempa Maciej, Jaroch Joanna, Nowalany-Kozielska Ewa, Lisowska Anna, Mizia-Stec Katarzyna, Sinkiewicz Władysław, Świątkiewicz Iwona, Szyszka Andrzej, Kosior Dariusz, Kasprzak Jarosław.

TO: Pol-CDRIE registry: 1-year observational data on patients hospitalized due to cardiac device-related infective endocarditis in Polish referential cardiology centres.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2019 : 77, 5, s. 561-567

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 1.874

Pkt. MNiSW: 70.000

23.

AU: Marcinkiewicz-Siemion S.D. Marta, Ciborowski Michał, Ptaszyńska-Kopczyńska Katarzyna, Szpakowicz Anna, Lisowska Anna, Jasiewicz [S.D.] Małgorzata, Tarasiuk Ewa, Krętowski Adam, Kamiński Karol.

TO: Niecelowana metoda metabolicznego odcisku palca ujawnia istotne zabuerzenia w profilu metabolitów w surowicy krwi pacjentów z przewległą niewydolnością serca i współtowarzyszącą cukrzycą.

TC: W: Konferencja Sekcji Niewydolności Serca PTK. Warszawa 14-15.06.2019.

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: POL

24.

AU: Szyszkowska Anna, Knapp Małgorzata, Kamiński Karol, Lisowska Anna.

TO: Insulin-like growth factor-binding protein 7 (IGFBP7): novel, independent marker of cardiometabolic diseases?

CZ: Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej

SZ:  2019 : 73, s. 735-740

CF: Polski artykuł

CM: Praca przeglądowa

JP: ENG

IF: 0.878

Pkt. MNiSW: 40.000

25.

AU: Oleksiuk Monika, Mickiewicz Klaudia, Lisowska Anna.

TO: Schyłkowa niewydolność serca – kiedy odstąpić od terapii darmenej?

TC: W: XI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ból i objawy somatyczne w medycynie paliatywnej”. Białystok, 30 marca 2019 r.

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: POL

26.

AU: Mitrosz Maciej, Kazimierczyk Remigiusz, Chlabicz Małgorzata, Sobkowicz Bożena, Waszkiewicz Ewa, Lisowska Anna, Dobrzycki Sławomir, Musiał Włodzimierz Jerzy, Hirnle Tomasz, Kamiński Karol Adam, Tycińska Agnieszka Małgorzata.

TO: Perioperative thrombocytopenia predicts poor outcome in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation.

CZ: Advances in Medical Sciences

SZ:  2018 : 63, 1, s. 179-184

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 2.080

Pkt. MNiSW: 15.000

27.

AU: Święcki Przemysław, Knapp Małgorzata, Lisowska Anna.

TO: Rola galektyny 3 jako markera diagnostycznego i prognostycznego w kardiologii .

CZ: Folia Cardiologica

SZ:  2018 : 13, 1, s. 29-34

CF: Polski artykuł

CM: Praca przeglądowa

JP: POL

Pkt. MNiSW: 9.000

28.

AU: Lisowska Anna, Ptaszyńska-Kopczyńska Katarzyna, Marcinkiewicz-Siemion Marta, Knapp Małgorzata, Witkowski Marcin, Sobkowicz Bożena, Musiał Włodzimierz Jerzy, Kamiński Karol Adam.

TO: The relationship of regional longitudinal strain changes and response to cardiac resynchronization therapy in patients with left ventricular systolic dysfunction and left bundle branch block.= Związek zmian regionalnego odkształcenia podłużnego miokardium z odpowiedzią na terapię resynchronizującą serca u pacjentów z dysfunkcją skurczową lewej komory i blokiem lewej odnogi pęczka Hisa

CZ: Folia Cardiologica

SZ:  2018 : 13, 4, s. 289-297

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

Pkt. MNiSW: 9.000

29.

AU: Marcinkiewicz-Siemion Marta, Ciborowski Michał, Ptaszyńska-Kopczyńska Katarzyna, Szpakowicz Anna, Lisowska Anna, Jasiewicz Małgorzata, Waszkiewicz Ewa, Krętowski Adam, Musiał Włodzimierz, Kamiński Karol Adam.

TO: LC-MS-based serum fingerprinting reveals significant dysregulation of phospholipids in chronic heart failure.

CZ: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis

SZ:  2018 : 154, s. 354-363

CF: Zagraniczny artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 2.983

Pkt. MNiSW: 35.000

30.

AU: Kostro Michał, Gryko Adam, Pszczoła Joanna, Lisowska Anna.

TO: Schyłkowa niewydolność serca u młodego, dotychczas zdrowego mężczyzny.

TC: W: X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ból i objawy somatyczne u pacjentów paliatywnych – aspekty medyczne i prawne” Białystok 15 grudnia 2018

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: ENG

31.

AU: Święcki Przemysław, Sawicki Robert, Knapp Małgorzata, Kamiński Karol, Sobkowicz Bożena, Lisowska Anna.

TO: Wartość prognostyczna galektyny-3 (GAL-3) u chorych po przebytym zawale serca w obserwacji kilkuletniej – badanie pilotażowe

TC: W: XI Konferencja Naukowa Sekcji Prewencji i Epidemiologii PTK „Kardiologia Prewencyjna. Wytyczne. Wątpliwości. Gorące Temay.” Kraków, 23-24 listopada 2018r.

SZ: s. 80

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: POL

32.

AU: Sawicka Emilia, Ptaszyńska-Kopczyńska [S.D.] Katarzyna, Marcinkiewicz-Siemion S.D. Marta, Tarasiuk E., Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy, Sobkowicz Bożena, Kamiński Karol.

TO: Stężenie wapnia, fosforu i parathormonu w surowicy pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory w trakcie terapii resynchronizującej.

TC: W: XXII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Kraków, 13-15 IX 2018

SZ: abstr. P 037

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: POL

33.

AU: Ptaszyńska-Kopczyńska Katarzyna, Szpakowicz Anna, Marcinkiewicz-Siemion Marta, Lisowska Anna, Waszkiewicz Ewa, Witkowski Marcin, Jakim Piotr, Galar Bogdan, Musiał Włodzimierz Jerzy, Kamiński Karol Adam.

TO: Interleukin-6 signaling in patients with chronic heart failure treated with cardiac resynchronization therapy.

CZ: Archives of Medical Science

SZ:  2017 : 13, 5, s. 1069-1077

CF: Polski artykuł

CP: Oryginalny artykuł naukowy

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 2.344

Pkt. MNiSW: 30.000

34.

AU: Kleszczewski Tomasz, Modzelewska Beata, Lisowska Anna, Buzun Leszek, Kleszczewska Ewa.

TO: Levels of vitamin C in the blood plasma patients treated with coronary artery bypass grafting increases significantly after surgery.

CZ: Biomedicine & Pharmacotherapy

SZ:  2017 : 85, s. 527-530

CF: Zagraniczny artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 3.457

Pkt. MNiSW: 25.000

35.

AU: Gil Monika, Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy, Knapp Małgorzata.

TO: Pentraksyna 3 jako niezależny marker rozwoju choroby wieńcowej, stopnia jej zaawansowania oraz rokowania.

CZ: Folia Cardiologica

SZ:  2017 : 12, 1, s. 55-60

CF: Polski artykuł

CM: Praca przeglądowa

JP: POL

Pkt. MNiSW: 9.000

36.

AU: Olesiewicz Tomasz, Knapp Małgorzata, Tycińska Agnieszka, Sawicki Robert, Lisowska Anna.

TO: Zastosowanie ultrasonografii przezklatkowej płuc w różnicowaniu kardiologicznych i niekardiologicznych przyczyn duszności.

CZ: Folia Cardiologica

SZ:  2017 : 12, 5, s. 459-466

CF: Polski artykuł

CM: Praca przeglądowa

JP: POL

Pkt. MNiSW: 9.000

37.

AU: Kazimierczyk Remigiusz, Jasiewicz Małgorzata, Marcinkiewicz-Siemion Marta, Knapp Małgorzata, Lisowska Anna, Błaszczak Piotr, Sobkowicz Bożena, Musiał Włodzimierz Jerzy, Grzywa Ryszard, Kamiński Karol Adam.

TO: The pilot study of role of electrical cardiometry in non-invasive assessment of hemodynamic parameters in patients with pulmonary arterial hypertension (RCD code: II-1A.1).

CZ: Journal of Rare Cardiovascular Diseases

SZ:  2017 : 3, 2, s. 44-49

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

Pkt. MNiSW: 8.000

38.

AU: Sawicka Emilia, Ptaszyńska-Kopczyńska [S.D.] Katarzyna, Marcinkiewicz-Siemion [S.D] Marta, Lisowska Anna, Witkowski Marcin, Charkiewicz [S.D] Karol, Laudański Piotr, Musiał Włodzimierz Jerzy, Kamiński Karol Adam.

TO: Alterations of plasma macrophage migration inhibitory factor (MIF) concentration in patients with chronic heart failure treated with cardiac resynchronization therapy.

TC: W: 3rd World Congress on Acute Heart Failure, Florence, Italy, 21-24 May 2016. Final Programme.

SZ: [Abstr. PII51]

CF: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

JP: ENG

39.

AU: Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Tycińska Agnieszka, Motybel Elżbieta, Kamiński Karol, Święcki Przemysław, Musiał Włodzimierz Jerzy, Dymicka-Piekarska Violetta.

TO: Predictive value of Galectin-3 for the occurrence of coronary artery disease and prognosis after myocardial infarction and its association with carotid IMT values in these patients: a mid-term prospective cohort study.

CZ: Atherosclerosis

SZ:  2016 : 246, s. 309-317

CF: Zagraniczny artykuł

CP: Oryginalny artykuł naukowy

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 4.239

Pkt. MNiSW: 35.000

40.

AU: Ptaszyńska-Kopczyńska [S.D.] Katarzyna, Marcinkiewicz-Siemion [S.D] Marta, Lisowska Anna, Waszkiewicz Ewa, Witkowski Marcin, Jasiewicz [S.D.] Małgorzata, Mikłasz Paula, Jakim Piotr, Galar Bogdan, Musiał Włodzimierz Jerzy, Kamiński Karol Adam.

TO: Alterations of soluble TWEAK and CD163 concentrations in patients with chronic heart failure.

CZ: Cytokine

SZ:  2016 : 80, s. 7-12

CF: Zagraniczny artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 3.488

Pkt. MNiSW: 25.000

41.

AU: Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Musiał Włodzimierz Jerzy, Świecki P., Gil M., Kamiński Karol, Hirnle Tomasz, Tycińska Agnieszka.

TO: Insulin-like growth factor-binding protein 7 (IGFBP 7) as a new biomarker in coronary heart disease.

CZ: European Heart Journal

SZ:  2016 : 37, suppl.1, s. 774

CF: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

JP: ENG

42.

AU: Sawicka Emilia, Ptaszyńska-Kopczyńska [S.D.] Katarzyna, Marcinkiewicz-Siemion [S.D] Marta, Lisowska Anna, Witkowski Marcin, Charkiewicz Karol, Laudański Piotr, Musiał Włodzimierz Jerzy, Kamiński Karol Adam.

TO: Alterations of plasma macrophage migration inhibitory factor (MIF) concentration in patients with chronic heart failure treated with cardiac resynchronization therapy.

CZ: European Journal of Heart Failure

SZ:  2016 : 18, suppl. S1, s. 275 [Abstr. P1151]

CF: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

JP: ENG

43.

AU: Marcinkiewicz-Siemion [S.D] M. Marta, Ptaszyńska-Kopczyńska [S.D.] Katarzyna, Ciborowski Michał, Jasiewicz [S.D.] Małgorzata, Lisowska Anna, Szpakowicz Anna, Witkowski Marcin, Krętowski Adam, Musiał Włodzimierz Jerzy, Kamiński Karol Adam.

TO: Cardiac resynchronization therapy alters serum lipids profile in patients with chronic heart failure – results of the pilot study.

CZ: European Journal of Heart Failure

SZ:  2016 : 18, suppl. S1, s. 380 [Abstr. P1620]

CF: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

JP: ENG

44.

AU: Marcinkiewicz-Siemion [S.D] M. Marta, Ptaszyńska-Kopczyńska [S.D.] Katarzyna, Ciborowski Michał, Szpakowicz Anna, Lisowska Anna, Jasiewicz [S.D.] Małgorzata, Waszkiewicz Ewa, Krętowski Adam Jacek, Musiał Włodzimierz Jerzy, Kamiński Karol Adam.

TO: Chronic heart failure induces changes in the serum blood profile of lipids containing choline – results of the validation study.

CZ: European Journal of Heart Failure

SZ:  2016 : 18, suppl. S1, s. 485-486 [Abstr. P1999]

CF: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

JP: ENG

45.

AU: Kleszczewski Tomasz, Buzun Leszek, Lisowska Anna, Modzelewska Beata.

TO: Potassium induced contraction of the internal thoracic artery in vitro is time related: the potential consequences in the analysis of the mechanism of the spasm after coronary artery bypass grafting and in the analysis of the results of in vitro studies.

CZ: Heart and Vessels

SZ:  2016 : 31, 4, s. 616-621

CF: Zagraniczny artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 3.434

Pkt. MNiSW: 20.000

46.

AU: Uścińska Ewa, Sobkowicz Bożena, Lisowska Anna, Sawicki Robert, Dąbrowska Milena, Szmitkowski Maciej, Musiał Włodzimierz Jerzy, Tycińska Agnieszka M..

TO: Predictors of long-term mortality in patients hspitalized in an intensive cardiac care unit. A special role of anemia and iron status.

CZ: International Heart Journal

SZ:  2016 : 57, 1, s. 67-72

CF: Zagraniczny artykuł

CP: Oryginalny artykuł naukowy

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 2.017

Pkt. MNiSW: 20.000

47.

AU: Knapp Małgorzata, Lisowska Anna, Baranowski Marcin, Lewkowicz Janina, Krajewska Agnieszka, Hirnle Tomasz, Zabielski Piotr, Musiał Włodzimierz Jerzy, Sawicki Robert.

TO: Blood bioactive sphingolipids and activity of acid sphingomyelinase in patients with multivessel coronary artery disease.

CZ: Journal of Clinical & Experimental Cardiology

SZ:  2016 : 7, 12, s. 482

CF: Arkusz wydawniczy w czasopiśmie

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

48.

AU: Gil Monika, Knapp Małgorzata, Lisowska Anna, Sobkowicz Bożena, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: Złożoność obrazu klinicznego i trudności terapeutyczne u 85-letniej pacjentki z migotaniem przedsionków.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2016 : 74, suppl. 3, s. 44-47

CF: Polski artykuł w suplemencie

CM: kazuistyka

JP: POL

49.

AU: Sawicka Emilia, Ptaszyńska-Kopczyńska [S.D.] Katarzyna, Marcinkiewicz-Siemion [S.D] Marta, Lisowska Anna, Witkowski Marcin, Charkiewicz [S.D] Karol, Laudański Piotr, Musiał Włodzimierz, Kamiński Karol.

TO: Zmiany stężenia czynnika hamującego migrację makrofagów (MIF) w osoczu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca leczonych terapią resynchronizującą.

TC: W: XX Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Poznań, 15.09.2016 – 17.09.2016

SZ: abstr. no P 082

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: POL

50.

AU: Marcinkiewicz-Siemion [S.D] Marta, Ptaszyńska-Kopczyńska [S.D.] Katarzyna, Lisowska Anna, Jasiewicz [S.D.] Małgorzata, Szpakowicz Anna, Waszkiewicz Ewa, Witkowski Marcin, Musiał Włodzimierz Jerzy, Kamiński Karol Adam.

TO: Iron status in patients with chronic heart failure.

TC: W: Abstracts of the Heart Failure 2015 and the 2nd World Congress on Acute Heart Failure, Seville, Spain, 2326th May 2015

CF: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

JP: ENG

51.

AU: Lisowska Anna, Siergiejko Elżbieta, Tycińska Agnieszka, Knapp Małgorzata, Kemona Halina, Musiał Włodzimierz Jerzy, Dymicka-Piekarska Violetta.

TO: sVCAM-1 concentration and carotid IMT values in patients with acute myocardial infarction atherosclerotic markers of the presence, progress and prognosis.

CZ: Advances in Medical Sciences

SZ:  2015 : 60, 1, s. 101-106

CF: Polski artykuł

CP: Oryginalny artykuł naukowy

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 1.211

Pkt. MNiSW: 15.000

52.

AU: Dymicka-Piekarska W[ioletta], Siergiejko E[lżbieta], Lisowska A[nna], Kemona H[alina].

TO: The diagnostic value of soluble VCAM-1 (Vascular cell adhesion molecule 1) in patients with myocardial infarction.

CZ: Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

SZ:  2015 : 53, suppl. special., s. S1201 [Abstr. W175]

CF: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

JP: ENG

53.

AU: Marcinkiewicz-Siemion [S.D] Marta, Ptaszyńska-Kopczyńska [S.D.] Katarzyna, Ciborowski Michał, Lisowska Anna, Jasiewicz [S.D.] Małgorzata, Szpakowicz Anna, Mikłasz Paula, Krętowski Adam, Musiał Włodzimierz Jerzy, Kamiński Karol Adam.

TO: Octadecatrienal and phosphatidylcholine as a potential new biomarkers in heart failure – novel insights from the analysis of serum metabolome in chronic heart failure patients.

TC: W: European Society of Cardiology Congress, Londyn, Wielka Brytania. 29.08-02.09.2015r.

CF: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

JP: ENG

54.

AU: Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Tycińska Agnieszka, Sielatycki Piotr, Sawicki Robert, Kralisz Paweł, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: Radial access during percutaneous interventions in patients with acute coronary syndromes: should we routinely monitor radial artery patency by ultrasonography promptly after the procedure and in long-term observation?

CZ: International Journal of Cardiovascular Imaging

SZ:  2015 : 31, 1, s. 31-36

CF: Zagraniczny artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 1.880

Pkt. MNiSW: 25.000

55.

AU: Mróz Robert Marek, Lisowski P., Tycińska A[gnieszka], Bierła J., Trzeciak P. Z., Minarowski Ł[ukasz], Milewski R[obert], Lisowska A[nna], Boros P., Sobkowicz B[ożena], Duszewska A. M., Chyczewska E[lżbieta], Musiał W[łodzimierz] J[erzy], MacNee W[illiam].

TO: Anti-inflammatory effects of atorvastatin treatment in chronic obstructive pulmonary disease. A controlled pilot study.

CZ: Journal of Physiology and Pharmacology

SZ:  2015 : 66, 1, s. 111-128

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 2.804

Pkt. MNiSW: 25.000

56.

AU: Kamiński Karol Adam, Ptaszyńska-Kopczyńska [S.D.] Katarzyna, Marcinkiewicz-Siemion [S.D] Marta, Jasiewicz [S.D.] Małgorzata, Singh Paulina, Radzikowska Urszula, Rusak Małgorzata, Jeznach [S.D.] Marta, Lisowska Anna, Witkowski Marcin, Musiał Włodzimierz, Moniuszko Marcin.

TO: Cardiac resynchronization therapy changes the distribution of mononuclear leukocytes subpopulations.

TC: W: Meeting of the European Society of Cardiology Working Groups on Myocardial Function and Cellular Biology of the Heart; Varenna, Włochy 30.04-03.05.2015 .

CF: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

JP: ENG

57.

AU: Bonaca Marc P., Bhatt Deepak L., Cohen Marc, Steg Philippe Gabriel, Storey Robert F., Jensen Eva C., Magnani Giulia, Bansilal Sameer, Fish Polly, Im Kyungah, Bengtsson Olof, Oude Ophuis Ton, Budaj Andrzej, Theroux Pierre, Ruda Mikhail, Hamm Christian, Goto Shinya, Spinar Jindrich, Nicolau Jose Carlos, Kiss Robert G., Murphy Sabina A., Wiviott Stephen D., Held Peter, Braunwald Eugene, Sabatine Marc S., .

TO: Long-term use of ticagrelor in patients with prior myocardial infarction.

CZ: New England Journal of Medicine

SZ:  2015 : 372, 19, s. 1791-1800

CF: Arkusz wydawniczy w czasopiśmie

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

58.

AU: Lisowska Anna, Lisowski Piotr, Knapp Małgorzata, Tycińska Agnieszka, Sawicki Robert, Małyszko Jolanta, Hirnle Tomasz, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: Serum adiponectin and markers of endothelial dysfunction in stable angina pectoris patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG).

CZ: Advances in Medical Sciences

SZ:  2014 : 59, 2, s. 245-249

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 1.105

Pkt. MNiSW: 15.000

59.

AU: Ptaszyńska-Kopczyńska [S.D.] Katarzyna, Kamiński Karol, Jasiewicz [S.D.] Małgorzata, Szpakowicz Anna, Witkowski Marcin, Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: Methylation of proinflammatory gene Rela/NFkB/p65 in mononuclear leukocytes may predict response to CRT therapy, a pilot study.

TC: W: Heart Failure Congress 2014, Athens, Greece 1720 May 2014

CF: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

JP: ENG

60.

AU: Siergiejko Elżbieta, Lisowska Anna, Korniluk [S.D.] Aleksandra, Kemona Halina, Dymicka-Piekarska Violetta.

TO: The concentration of the sVCAM-1 adhesion molecule as a potential indicator of the mortality risk assessment in patients with myocardial infarction.

TC: W: IFCC WorldLab Istanbul 2014, Istanbul, Turkey, 22-26 June 2014.

SZ: s. 1

CF: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

JP: ENG

61.

AU: Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Tycińska Agnieszka, Sawicki Robert, Kralisz Paweł, Lisowski Piotr, Sobkowicz Bożena, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: Usefulness of automatic measurement of contrast flow intensity: an innovative tool in contrast-enhanced ultrasound imaging of atherosclerotic carotid plaque neovascularization. A pilot study.

CZ: International Angiology

SZ:  2014 : 33, 1, s. 50-57

CF: Zagraniczny artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 0.833

Pkt. MNiSW: 15.000

62.

AU: Chlabicz Małgorzata, Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Sobkowicz Bożena, Hirnle Tomasz.

TO: Guz prawego przedsionka u chorej z nowotworem w obrębie jamy brzusznej.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2014 : 72, 9, s. 843

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

IF: 0.539

Pkt. MNiSW: 15.000

63.

AU: Knapp Małgorzata, Lisowska Anna, Knapp Paweł, Baranowski Marcin.

TO: Dose-dependent effect of aspirin on the level of sphingolipids in human blood.

CZ: Advances in Medical Sciences

SZ:  2013 : 58, 2, s. 274-281

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 0.964

Pkt. MNiSW: 15.000

64.

AU: Knapp Małgorzata, Lisowska Anna, Sobkowicz Bożena, Tycińska Agnieszka, Sawicki Robert, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: Myocardial perfusion and intima-media thickness in patients with subclinical hypothyroidism.

CZ: Advances in Medical Sciences

SZ:  2013 : 58, 1, s. 44-49

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 0.964

Pkt. MNiSW: 15.000

65.

AU: Tycińska Agnieszka Małgorzata, Lisowska Anna, Marcinkiewicz Marta, Sobkowicz Bożena, Musiał Włodzimierz J..

TO: 36-letnia kobieta z pogorszeniem tolerancji wysiłku i dusznością.

TC: W: Choroby układu sercowo-naczyniowego w przypadkach klinicznych. Redakcja merytoryczna Piotr Lorens.

AW: Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2013

SZ: s. 56-60

CF: Polski rozdział

JP: POL

Pkt. MNiSW: 4.000

66.

AU: Tycińska Agnieszka, Lisowska Anna, Sawicki Robert, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: 55-letni mężczyzna z nawracającymi omdleniami.

TC: W: Choroby układu sercowo-naczyniowego w przypadkach klinicznych. Redakcja merytoryczna Piotr Lorens.

AW: Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2013

SZ: s. 25-30

CF: Polski rozdział

JP: POL

Pkt. MNiSW: 4.000

67.

AU: Tycińska Agnieszka Małgorzata, Lisowska Anna, Kiluk Izabela, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: 57-letni mężczyzna z chorobą wielonaczyniową oraz z nawracają cym bólem dławicowym.

TC: W: Choroby układu sercowo-naczyniowego w przypadkach klinicznych. Redakcja merytoryczna Piotr Lorens.

AW: Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2013

SZ: s. 106-109

CF: Polski rozdział

JP: POL

68.

AU: Tomaszuk-Kazberuk Anna, Lisowska Anna, Sobkowicz Bożena, Młodawska Elżbieta, Łopatowska Paulina, Kosacka Urszula, Krajewska Agnieszka, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: Gigantyczna skrzeplina w lewym przedsionku po implantacji biologicznej protezy mitralnej: czy standardowa antykoagulacja jest zawsze wystarczająca?

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2013 : 71, 2, s. 179-181

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: ENG

IF: 0.519

Pkt. MNiSW: 15.000

69.

AU: Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Tycińska Agnieszka, Tomaszuk-Kazberuk Anna, Kamińska Marta, Sobkowicz Bożena, Musiał Włodzimierz J..

TO: Ostre rozwarstwienie pnia płucnego u pacjentki z przewlekłym zakrzepowo-zatorowym nadciśnieniem płucnym.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2013 : 71, 5, s. 554

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: ENG

IF: 0.519

Pkt. MNiSW: 15.000

70.

AU: Lisowska Anna, Tomaszuk-Kazberuk Anna, Knapp Małgorzata, Łukasiewicz Adam, Hirnle Tomasz, Sobkowicz Bożena.

TO: Przydatność kliniczna tomografii komputerowej w diagnostyce ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej typu sinus venosus.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2013 : 71, 9, s. 954-956

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

IF: 0.519

Pkt. MNiSW: 15.000

71.

AU: Tycińska Agnieszka Małgorzata, Lisowska Anna, Kiluk Izabela, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: 57-letni mężczyzna z chorobą wielonaczyniową oraz z nawracającym bólem dławicowym.

CZ: Medycyna Praktyczna – Kardiologia

SZ:  2013, 1, s. 102-106

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 4.000

72.

AU: Knapp Małgorzata, Lisowska Anna, Zabielski Piotr, Musiał Włodzimierz, Baranowski Marcin.

TO: Sustained decrease in plasma sphingosine-1-phosphate concentration and its accumulation in blood cells in acute myocardial infarction.

CZ: Prostaglandins & Other Lipid Mediators

SZ:  2013 : 106, s. 53-61

CF: Zagraniczny artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 2.862

Pkt. MNiSW: 20.000

73.

AU: Knapp Małgorzata, Lisowska Anna, Sobkowicz Bożena, Tycińska Agnieszka, Kamińska Marta.

TO: Enormous dilatation of the pulmonary artery in a patient with mitral stenosis – an aneurysm or natural history? (RCD code: II-2A.0).

TC: W: Rare cardiovascular diseases. From classification to clinical examples. Edited by Piotr Podolec.

AW: Kraków : Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2013

SZ: s. 198-199

CF: Polski rozdział

JP: ENG

74.

AU: Siergiejko Elżbieta, Lisowska Anna, Korniluk [S.D.] Aleksandra, Kemona Halina, Dymicka-Piekarska Violetta.

TO: Ocena stężenia sVCAM-1 oraz profilu lipidowego u chorych z zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI).

TC: W: XVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, Warszawa, 15-18 wrzesień 2013. Program.

SZ: s. 0070

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: POL

75.

AU: Knapp Małgorzata, Baranowski Marcin, Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz.

TO: Decreased free sphingoid base concentration in the plasma of patients with chronic systolic heart failure.

CZ: Advances in Medical Sciences

SZ:  2012 : 57, 1, s. 100-105

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 0.796

Pkt. MNiSW: 15.000

76.

AU: Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Bolińska Swietłana, Lisowski Piotr, Krajewska A., Sobkowicz Bożena, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: The importance of intima-media thickness (IMT) measurements in monitoring of atherosclerosis progress after myocardial infarction.

CZ: Advances in Medical Sciences

SZ:  2012 : 57, 1, s. 112-117

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 0.796

Pkt. MNiSW: 15.000

77.

AU: Lisowska Anna, Tycińska Agnieszka, Knapp Małgorzata, Sawicki Robert, Lisowski P., Musiał Włodzimierz Jerzy, Dobrzycki Sławomir.

TO: Adiponectin – An independent marker of coronary artery disease occurrence rather than a degree of its advancement in comparison to the IMT values in peripheral arteries.

CZ: Clinica Chimica Acta

SZ:  2012 : 413, 7-8, s. 749-752

CF: Zagraniczny artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 2.850

Pkt. MNiSW: 35.000

78.

AU: Tycińska Agnieszka M., Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy, Sobkowicz Bożena.

TO: Apelin in acute myocardial infarction and heart failure induced by ischemia.

CZ: Clinica Chimica Acta

SZ:  2012 : 413, 3-4, s. 406-410

CF: Zagraniczny artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 2.850

Pkt. MNiSW: 35.000

79.

AU: Tycińska Agnieszka Małgorzata, Lisowska Anna, Sawicki Robert, Mroczko Barbara, Waszkiewicz Ewa, Hirnle Tomasz, Dąbrowska Milena, Musiał Włodzimierz Jerzy, Sobkowicz Bożena, Szmitkowski Maciej.

TO: The serum concentrations of Pregnancy-Associated Plasma Protein-A in patients with acute coronary syndromes before treatment – an observational study. = Rola ciążowego białka osoczowego u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi przed leczeniem – doniesienie wstępne.

CZ: Diagnostyka Laboratoryjna

SZ:  2012 : 48, 3, s. 287-293

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

Pkt. MNiSW: 2.000

80.

AU: Mróz Robert, Tycińska Agnieszka, Lisowski P., Bierła J., Minarowski Łukasz, Milewski Robert, Lisowska Anna, Boros E., Chyczewska Elżbieta, Macnee W..

TO: Anti-inflammatory effects of add-on atorvastatin therapy during the treatment of COPD patients.

TC: W: ERS, European Respiratory Society, 03 September 2012. Programme

SZ: abstr. no P2883

CF: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

JP: ENG

81.

AU: Tomaszuk-Kazberuk Anna, Lisowska Anna, Sobkowicz Bożena, Młodawska Elżbieta, Łopatowska Paulina, Kosacka Urszula, Musiał Włodzimierz.

TO: Czy rozpoznanie ropnia w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia pozostaje nadal trudne?

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2012 : 70, 11, s. 1164-1166

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

IF: 0.536

Pkt. MNiSW: 15.000

82.

AU: Lisowska Anna, Tomaszuk-Kazberuk Anna, Knapp Małgorzata, Sobkowicz Bożena.

TO: Dysfunkcja mechanicznej protezy zastawki aortalnej – trudności diagnostyczne.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2012 : 70, 9, s. 935-937

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

IF: 0.536

Pkt. MNiSW: 15.000

83.

AU: Tycińska Agnieszka M., Lisowska Anna, Marcinkiewicz Marta, Sobkowicz Bożena, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: 36-letnia kobieta z pogorszeniem tolerancji wysiłku i dusznością.

CZ: Medycyna Praktyczna – Kardiologia

SZ:  2012 : 1, s. 120-125

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 5.000

84.

AU: Tycińska Agnieszka, Lisowska Anna, Sawicki Robert, Kosacka Urszula, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: 63-letni mężczyzna z zaawansowaną niewydolnością serca i kardiomiopatią rozstrzeniową.

CZ: Medycyna Praktyczna – Kardiologia

SZ:  2012, 2, s. 120-124

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 5.000

85.

AU: Głowiński Jerzy, Głowińska Irena, Małyszko Jolanta, Lisowska Anna, Myśliwiec Michał, Gacko Marek.

TO: Kardiotoksyczność przetoki tętniczo-żylnej do hemodializ

CZ: Nefrologia i Dializoterapia Polska

SZ:  2012 : 16, 3, s. 143 – 145

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 5.000

86.

AU: Lisowska A[nna], Knapp Małgorzata, Usowicz-Szaryńska Monika, Kozieradzka [S.D] Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy, Dobrzycki Sławomir.

TO: Iatrogenic femoral pseudoaneurysms – a simple solution of inconvenient problem?

CZ: Advances in Medical Sciences

SZ:  2011 : 56, 2, s. 215-221

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 0.952

Pkt. MNiSW: 15.000

87.

AU: Tycińska Agnieszka, Sawicki Robert, Sobkowicz Bożena, Lisowska Anna, Mroczko Barbara, Musiał Włodzimierz Jerzy, Dobrzycki Sławomir, Kozieradzka [S.D] Anna, Szmitkowski Maciej.

TO: First and fifth day BNP and long-term mortality in ST-elevation myocardial infarction patients.

CZ: European Heart Journal

SZ:  2011 : 32, suppl. abstr., s. 843

CF: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

JP: ENG

88.

AU: Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Sobkowicz Bożena, Hirnle Tomasz, Kosacka Urszula.

TO: Patologiczny twór w śródpiersiu środkowym trudności diagnostyczne.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2011 : 69, 7, s. 725-727

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

IF: 0.515

Pkt. MNiSW: 15.000

89.

AU: Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Kamińska Marta, Sobkowicz Bożena.

TO: Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2011 : 69, 2, s. 164-166

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

IF: 0.515

Pkt. MNiSW: 15.000

90.

AU: Knapp Małgorzata, Lisowska Anna, Sobkowicz Bożena, Kamińska Marta, Lewczuk Anna.

TO: Olbrzymie uszko lewego przedsionka.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2011 : 69, 1, s. 83-84

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: ENG

IF: 0.515

Pkt. MNiSW: 15.000

91.

AU: Lisowska Anna, Tycińska Agnieszka, Knapp Małgorzata, Lisowski Piotr, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: The incidence and prognostic significance of cardiac arrhythmias and conduction abnormalities in patients with acute coronary syndromes and renal dysfunction = Zaburzenia rytmu i przewodzenia: częstość występowania oraz ich wpływ na rokowanie u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi i dysfunkcją nerek.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2011 : 69, 12, s. 1242-1247

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 0.515

Pkt. MNiSW: 15.000

92.

AU: Tycińska Agnieszka M., Lisowska Anna, Sawicki Robert, Musiał Włodzimierz J..

TO: 55-letni mężczyzna z nawracającymi omdleniami.

CZ: Medycyna Praktyczna – Kardiologia

SZ:  2011, 3, s. 109-114

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

93.

AU: Tycińska Agnieszka, Lisowska Anna, Kralisz Paweł, Dobrzycki Sławomir, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: 65-letni mężczyzna z bólem w klatce piersiowej, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu2 i hiperlipidemią mieszaną.

CZ: Medycyna Praktyczna – Kardiologia

SZ:  2011, 7-8, s. 68-74

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

94.

AU: Tycińska Agnieszka, Lisowska Anna, Baranicz Małgorzata, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: 71-letnia kobieta z bólem w klatce piersiowej, utrwalonym migotaniem przedsionków i nadpłytkowością, po udarze mózgu i epizodzie zatorowości obwodowej.

CZ: Medycyna Praktyczna – Kardiologia

SZ:  2011, 2, s. 140-146

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

95.

AU: Tycińska Agnieszka, Lisowska Anna, Sawicki Robert, Kozieradzka [S.D] Anna, Kamiński Karol, Mroczko Barbara, Musiał Włodzimierz Jerzy, Dobrzycki Sławomir, Szmitkowski Maciej.

TO: The value of acute versus sub-acute BNP measurements for the prediction of long-term mortality after first ST-elevation myocardial = Prognostyczne wartości wczesnych pomiarów mózgowego peptydu natriuretycznego w ocenie śmiertelności odległej u pacjentów z pierwszym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST.

CZ: Polski Przegląd Kardiologiczny

SZ:  2011 : 13, 4, s. 213-217

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

Pkt. MNiSW: 5.000

96.

AU: Sulik Agnieszka, Kowal-Bielecka Otylia, Chwiećko Justyna, Tomaszuk-Kazberuk Anna, Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz, Sierakowski Stanisław.

TO: Ocena występowania przeciwciał antykardiolipinowych u chorych z nadciśnieniem płucnym w przebiegu twardziny układowej.

TC: W: XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, Mikołajki, 11-14 czerwca 2011. Materiały zjazdowe. Program zjazdu. Streszczenia wykładów.

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: POL

97.

AU: Knapp Małgorzata, Baranowski Marcin, Błachnio-Zabielska Agnieszka, Hirnle Tomasz, Matlak Krzysztof, Zabielski Piotr, Górski Jan, Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz J..

TO: Ceramide metabolism and its relation to myocardial apoptosis in type 2 diabetic and obese patients.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2010 : 68, supl. 3, s. S 212

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: ENG

98.

AU: Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Sobkowicz Bożena, Kozieradzka [S.D] Anna.

TO: Wtórny nowotwór złośliwy serca.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2010 : 68, 12, s. 1402-1403

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

IF: 0.523

Pkt. MNiSW: 13.000

99.

AU: Fryc Justyna, Lisowska Anna, Sobkowicz Bożena, Knapp Małgorzata, Siergiejko Grzegorz, Siergiejko Piotr, Siergiejko Zenon, Kaczmarski Maciej, Gińdzieńska-Sieśkiewicz Ewa, Sierakowski Stanisław.

TO: Zmiany parametrów oddechowo-krążeniowych w czasie wysiłku fizycznego u chorych z twardziną układową

TC: W: Konferencja naukowo-szkoleniowa, XI Lubelskie Dni Reumatologiczne, Lublin, 20-22 maja 2010 r.

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: POL

100.

AU: Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy, Lisowski Piotr, Knapp Małgorzata, Małyszko Jolanta, Dobrzycki Sławomir.

TO: Intima-media thickness is a useful marker of the extent of coronary artery disease in patients with impaired renal function.

CZ: Atherosclerosis

SZ:  2009 : 202, 2, s. 470-475

CF: Zagraniczny artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 4.522

Pkt. MNiSW: 32.000

101.

AU: Knapp Małgorzata, Sobkowicz Bożena, Lisowska Anna, Sudnik Wanda.

TO: Serce trójprzedsionkowe lewostronne u 55-letniego mężczyzny.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2009 : 67, 4, s. 443-445

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

IF: 0.568

Pkt. MNiSW: 13.000

102.

AU: Knapp Małgorzata, Baranowski Marcin, Czarnowski Dariusz, Lisowska Anna, Zabielski Piotr, Górski Jan, Musiał Włodzimierz.

TO: Plasma sphingosine-1-phosphate concentration is reduced in patients with myocardial infarction.

CZ: Medical Science Monitor

SZ:  2009 : 15, 9, s. CR490-CR493

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

IF: 1.543

Pkt. MNiSW: 20.000

103.

AU: Knapp Małgorzata, Lisowska Anna, Sobkowicz Bożena, Kuśmierczyk Mariusz, Skibińska Elżbieta, Musiał Włodzimierz.

TO: Dodatkowa tkanka zastawki mitralnej jako przyczyna podzastawkowego zwężenia aorty.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2008 : 66, 2, s. 211-213

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 9.000

104.

AU: Lisowska Anna, Lewczuk Anna, Sobkowicz Bożena, Knapp Małgorzata, Adamczuk Anna, Hirnle Tomasz, Musiał Włodzimierz.

TO: Patologiczny twór w prawym przedsionku u kobiety z bólami w klatce piersiowej.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2008 : 66, 10, s. 1087-1090

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 9.000

105.

AU: Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Sobkowicz Bożena, Hirnle Tomasz, Musiał Włodzimierz.

TO: Późne infekcyjne zapalenie wsierdzia na sztucznej zastawce aortalnej.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2008 : 66, 11, s. 1226-1228

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 9.000

106.

AU: Lisowska Anna, Kamińska Marta, Knapp Małgorzata, Sobkowicz Bożena.

TO: Ubytek w przegrodzie międzykomorowej typu lewa komora – prawy przedsionek.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2008 : 66, 10, s. 1118-1120

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 9.000

107.

AU: Knapp Małgorzata, Musiał Włodzimierz Jerzy, Lisowska Anna, Hirnle Tomasz.

TO: Myocardial contractility improvement after coronary artery by-pass grafting in a 1-year observation : The role of myocardial viability assessment.

CZ: Cardiology Journal

SZ:  2007 : 14, 3, s. 246-251

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: POL

Pkt. MNiSW: 9.000

108.

AU: Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy, Lisowski Piotr, Knapp Małgorzata, Małyszko Jolanta, Latocha-Korecka Grażyna, Bachórzewska-Gajewska Hanna.

TO: The influence of renal function and selected cardiovascular risk factors on the thickness of the intima-media complex in the peripheral arteries.

CZ: Cardiology Journal

SZ:  2007 : 14, 1, s. 59-66

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

Pkt. MNiSW: 9.000

109.

AU: Knapp Małgorzata, Musiał Włodzimierz Jerzy, Lisowska Anna, Hirnle Tomasz.

TO: The value of dobutamine stress echocardiography in predicting clinical improvement following coronary artery bypass grafting in patients with left ventricular systolic dysfunction.

CZ: Cardiology Journal

SZ:  2007 : 14, 2, s. 174-179

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

Pkt. MNiSW: 9.000

110.

AU: Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Musiał Włodzimierz Jerzy, Lisowski Piotr, Lewczuk Anna, Bolińska Swietłana, Dobrzycki Sławomir.

TO: The importance of intima-media thickness (IMT) measurements in monitoring of atherosclerosis progress after myocardial infarction.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2007 : 65, 8 (supl.3), s. S 355- S 356

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: ENG

111.

AU: Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Sobkowicz Bożena, Lisowski Piotr.

TO: Rola przezprzełykowego badania echokardiograficznego w leczeniu kardiochirurgicznym tętniaków rozwarstwiających aorty.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2007 : 65, 4, s. 449-450

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 9.000

112.

AU: Lisowska Anna, Tomaszuk-Kazberuk Anna.

TO: Infekcyjne zapalenie wsierdzia.

CZ: Lekarz

SZ:  2007 : 12, s. 67-74

CF: Polski artykuł

CM: Praca przeglądowa

JP: POL

Pkt. MNiSW: 2.000

113.

AU: Lisowska Anna, Sobkowicz Bożena, Hirnle Tomasz, Knapp Małgorzata, Musiał Włodzimierz.

TO: Pozawałowe pęknięcie przegrody międzykomorowej.

TC: W: Echokardiografia praktyczna, Pod redakcją Piotra Podolca, Wiesławy Tracz, Piotra Hoffmana, Andrzeja Gackowskiego, T. 4, Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2006

SZ: s. 415-417 il. bibliogr. 4 poz.

CF: Polski rozdział

JP: POL

114.

AU: Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Sobkowicz Bożena.

TO: Skrzepliny na elektrodzie stymulatora źródłem zatorowości płucnej.

TC: W: Echokardiografia praktyczna, Pod redakcją Piotra Podolca, Wiesławy Tracz, Piotra Hoffmana, Andrzeja Gackowskiego, T. 4, Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2006

SZ: s. 573-575 il. bibliogr. 5 poz.

CF: Polski rozdział

JP: POL

115.

AU: Lisowska Anna, Sobkowicz Bożena, Knapp Małgorzata.

TO: Śluzak zastawki mitralnej.

TC: W: Echokardiografia praktyczna, Pod redakcją Piotra Podolca, Wiesławy Tracz, Piotra Hoffmana, Andrzeja Gackowskiego, T. 4, Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2006

SZ: s. 479-480 il. bibliogr. 5 poz.

CF: Polski rozdział

JP: POL

116.

AU: Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Sobkowicz Bożena.

TO: Tętniakowate zmiany pozapalne płatków zastawek aortalnej i mitralnej.

TC: W: Echokardiografia praktyczna, Pod redakcją Piotra Podolca, Wiesławy Tracz, Piotra Hoffmana, Andrzeja Gackowskiego, T. 4, Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2006

SZ: s. 315-317 il. bibliogr. 5 poz.

CF: Polski rozdział

JP: POL

117.

AU: Sobkowicz Bożena, Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Hirnle Tomasz.

TO: Wczesna tamponada serca po operacji kardiochirurgicznej.

TC: W: Echokardiografia praktyczna, Pod redakcją Piotra Podolca, Wiesławy Tracz, Piotra Hoffmana, Andrzeja Gackowskiego, T. 4, Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2006

SZ: s. 543-545 il. bibliogr. 7 poz.

CF: Polski rozdział

JP: POL

118.

AU: Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy, Lewczuk Anna, Lisowski Piotr, Dobrzycki Sławomir.

TO: Ocena kompleksu błona wewnętrzna-błona środkowa i prędkości fali tętna w tętnicach obwodowych u pacjentów z koronograficznie potwierdzoną chorobą wieńcową.

CZ: Folia Cardiologica Excerpta

SZ:  2006 : 1, 5, s. 255-261

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: POL

Pkt. MNiSW: 5.000

119.

AU: Lisowski Piotr, Hirnle Tomasz, Adamczuk Anna, Lisowska Anna, Sobkowicz Bożena, Nadlewski Sławomir, Górny Jerzy.

TO: Perforacja tętniaka zatoki Valsalvy powikłana infekcyjnym zapaleniem wsierdzia – trudności diagnostyczne.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2006 : T. 64, 1, s. 77-79

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 5.000

120.

AU: Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy, Prokop Jolanta, Knapp Małgorzata, Dobrzycki Sławomir.

TO: Ocena zmian miażdżycowych w tętnicach obwodowych u pacjentów z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową i zaburzeniami gospodarki węglowodanowej.

CZ: Medycyna po Dyplomie

SZ:  2006 : , wydanie specjalne/maj supl.: Aktualnie dyskutowane zagadnienia w dziedzinie kardiodiabetologii, Pod redakcją Idy Kinalskiej, Materiały przygotowane przez wykładowców I Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, Łódź, 11-13 maja 2006 r., s.91

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: POL

121.

AU: Korecki Janusz, Kamiński Karol A., Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz J..

TO: Supraventricular tachycardia and pulmonary hypertension at the presentation of Hodgkin’s disease.

CZ: Acta Cardiologica

SZ:  2005 : 60, 6, s. 655-657

CF: Zagraniczny artykuł

CM: kazuistyka

JP: ENG

IF: 0.444

Pkt. MNiSW: 10.000

122.

AU: Knapp Małgorzata, Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: Niedokrwienna dysfunkcja lewej komory – wpływ hibernacji oraz znaczenie oceny żywotności mięśnia sercowego.

CZ: Forum Kardiologów

SZ:  2005 : 10, 4, s. 122-127

CF: Polski artykuł

CM: Praca przeglądowa

JP: POL

Pkt. MNiSW: 1.000

123.

AU: Knapp Małgorzata, Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: Nieinwazyjne metody oceny żywotności mięśnia sercowego.

CZ: Forum Kardiologów

SZ:  2005 : 10, 3, s. 94-99

CF: Polski artykuł

CM: Praca przeglądowa

JP: POL

Pkt. MNiSW: 1.000

124.

AU: Lisowski Piotr, Małyszko Jolanta, Hirnle Tomasz, Lisowska Anna, Jackowski Ryszard, Małyszko Jacek, Buzun L., Myśliwiec Michał.

TO: Thrombin activatable fibrinolysis inhibitor in stable angina pectoris patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG).

CZ: Journal of Cardiovascular Surgery

SZ:  2005 : Vol. 46 no 3 suppl.1, s. 36

CF: Zagraniczne streszczenie zjazdowe

JP: ENG

125.

AU: Kuklińska Agnieszka, Sobkowicz Bożena, Kamiński Karol, Musiał Włodzimierz, Dobrzycki Sławomir, Mroczko Barbara, Knapp Małgorzata, Lisowska Anna, Prokop Jolanta, Gugała Kamil.

TO: The association of BNP release with primary precutaneous intervention in patients with first ST-elevation myocardial infarction.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2005 : T. 63 no 3 (supl.1), s. S 154-S 155

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: ENG

126.

AU: Sobkowicz Bożena, Kuklińska Agnieszka, Kamiński Karol, Musiał Włodzimierz, Dobrzycki Sławomir, Mroczko Barbara, Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Wojtkowska Izabela, Nowak Konrad.

TO: The benefit of repeated B-type natriuretic peptide measurements in patients with first S-elevation myocardial infarction treated with primary PCI.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2005 : T. 63 no 3 (supl.1), s. S 301

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: ENG

127.

AU: Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Sobkowicz Bożena, Musiał Włodzimierz J[erzy].

TO: Ciężka prawokomorowa niewydolność serca w przebiegu międzybłoniaka opłucnej.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2005 : 63, 5, s. 569-570

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 5.000

128.

AU: Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy, Knapp Małgorzata, Prokop Jolanta, Dobrzycki Sławomir.

TO: Ocena zmian miażdżycowych w tętnicy szyjnej i udowej u chorych z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2005 : 63, 6, s. 636-644

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: POL

Pkt. MNiSW: 5.000

129.

AU: Lisowska Anna, Sobkowicz Bożena, Musiał Włodzimierz Jerzy, Skibińska Elżbieta.

TO: Wrodzona dysplazja zastawki trójdzielnej u chorego z ciężką niewydolnością krążenia.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2005 : 63, 2, s. 201-203

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 5.000

130.

AU: Gińdzieńska-Sieśkiewicz Ewa, Kowal-Bielecka Otylia, Kita Jacek, Lisowska Anna, Domysławska Izabela, Musiał Włodzimierz, Sierakowski Stanisław.

TO: The occurrence of pulmonary hypertension in patients with systemic sclerosis hospitalized in The Department of Rheumatology and Internal Diseases Medical University of Białystok in years 2003-2004.

CZ: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku

SZ:  2005 : 50, suppl.1, s. 297-300

CF: Polski referat w suplemencie

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

131.

AU: Lisowski Piotr, Małyszko Jolanta, Hirnle Tomasz, Lisowska Anna, Jackowski Ryszard, Małyszko Jacek Stanisław, Buzun L., Myśliwiec Michał.

TO: Thrombin activatable fibrinolysis inhibitor (TAFI) in stable angina pectoris patients undergoing coronary artery bypass grafting (CABG).

CZ: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku

SZ:  2005 : 50, s. 166-172

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

Pkt. MNiSW: 5.000

132.

AU: Kamiński K[arol], Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz.

TO: Komentarz /do artykułu/ Samir N. Patel, Venkataraman Rajaram, Sanjay Pandya [et al].: Nowe nieinwazyjne markery zastępcze miażdżycy. Kardiologia po Dyplomie, 2004; 3(8) : 22-33.

CZ: Kardiologia po Dyplomie

SZ:  2004 : T. 3 nr 8, s. 33-35 bibliogr. 5 poz.

CF: Komentarz

CM: Praca bez klasyfikacji merytorycznej

JP: POL

133.

AU: Lisowska Anna, Skibińska Elżbieta, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: Ciężka niewydolność krążenia w przebiegu toksycznego uszkodzenia mięśnia sercowego u młodego mężczyzny.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2004 : 60, 4, s. 372-373

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 5.000

134.

AU: Lisowski Piotr, Małyszko Jolanta, Jackowski Ryszard, Myśliwiec Michał, Lisowska Anna, Łapiński Tomasz, Pawlak Krystyna, Hirnle Tomasz.

TO: Effects of coronary artery by – pass grafting on haemostatic factors.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2004 : 60, 2, s. 112-117

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: ENG

Pkt. MNiSW: 5.000

135.

AU: Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Sobkowicz Bożena.

TO: Infekcyjne zapalenie wsierdzia na sztucznej zastawce.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2004 : 60, 6, s. 614-615

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 5.000

136.

AU: Lisowska Anna, Prokop Jolanta, Hirnle Tomasz, Juszczyk Grzegorz, Skibińska Elżbieta, Musiał Włodzimierz Jerzy, Klonowska-Dziatkiewicz Ewa.

TO: Nawracająca zakrzepica na sztucznej zastawce mitralnej.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2004 : 61, 7, s. 49-51

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 5.000

137.

AU: Sobkowicz Bożena, Hirnle Tomasz, Lisowska Anna, Dobrzycki Sławomir, Frank Marek, Sawicki Robert.

TO: Ostialne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2004 : 61, 12, s. 613-615

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 5.000

138.

AU: Lisowska Anna, Knapp Małgorzata, Hirnle Tomasz, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: Śluzak o nietypowej lokalizacji u chorego po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2004 : 61, 12, s. 579-580

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 5.000

139.

AU: Tomaszuk-Kazberuk Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy, Modrzejewski Wojciech, Knapp Małgorzata, Lisowska Anna.

TO: Ziarnica złośliwa jako przyczyna gorączki u chorego z wadą serca i podejrzeniem infekcyjnego zapalenia wsierdzia.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2004 : 60, 1, s. 57-58

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 5.000

140.

AU: Lisowski Piotr, Małyszko Jolanta, Lisowska Anna, Czech Bronisław, Myśliwiec Michał, Jackowski Ryszard, Hirnle Tomasz.

TO: Rola układu hemostazy w niestabilnej chorobie wieńcowej.

CZ: Polski Merkuriusz Lekarski

SZ:  2004 : 16, 95, s. 468-471

CF: Polski artykuł

CM: Praca przeglądowa

JP: POL

Pkt. MNiSW: 5.000

141.

AU: Lisowski Piotr, Małyszko Jolanta, Lisowska Anna, Czech Bronisław, Myśliwiec Michał, Jackowski Ryszard, Hirnle Tomasz.

TO: Rola układu hemostazy w patogenezie miażdżycy jako głównej przyczyny choroby niedokrwiennej serca.

CZ: Polski Merkuriusz Lekarski

SZ:  2004 : 16, 95, s. 465-467

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: POL

Pkt. MNiSW: 5.000

142.

AU: Lisowski Piotr, Małyszko Jolanta, Jackowski Ryszard, Myśliwiec Michał, Lisowska Anna, Łapiński Tomasz, Pawlak Krystyna, Hirnle Tomasz.

TO: Rola aktywowanego trombiną inhibitora fibrynolizy (TAFI) w chorobie wieńcowej.

CZ: Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej-Polish Archives of Internal Medicine

SZ:  2004 : 111, 3(3), s. 385-389

CF: Polski artykuł

CM: Praca przeglądowa

JP: POL

Pkt. MNiSW: 5.000

143.

AU: Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: Heart failure in the patients with chronic kidney disease.

CZ: Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku

SZ:  2004 : 49, s. 162-165

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: ENG

Pkt. MNiSW: 5.000

144.

AU: Knapp Małgorzata, Tomaszuk-Kazberuk Anna, Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy.

TO: Znaczenie oceny żywotności lewej komory u pacjentów z niedokrwienną dysfunkcją mięśnia sercowego.

CZ: Forum Kardiologów

SZ:  2003 : 8, 2, s. 59-62

CF: Polski artykuł

CM: Praca przeglądowa

JP: POL

Pkt. MNiSW: 1.000

145.

AU: Lisowska Anna, Skibińska Elżbieta, Galar Bogdan, Tomaszuk-Kazberuk Anna.

TO: Guz lewego przedsionka u chorego z kardiomiopatią rozstrzeniową. Śluzak czy skrzeplina?

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2003 : 58, 3, s. 221-223

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 4.000

146.

AU: Lisowska Anna, Tomaszuk-Kazberuk Anna, Skibińska Elżbieta, Musiał Włodzimierz J., Jackowski Ryszard.

TO: Infekcyjne zapalenie wsierdzia powikłane perforacją przegrody międzykomorowej.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2003 : 58, 2, s. 152-153

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 4.000

147.

AU: Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy, Prokop Jolanta, Polaków Jerzy, Knapp Małgorzata.

TO: Ultrasonograficzna ocena kompleksu błona wewnętrzna-błona środkowa tętnic obwodowych : przydatność kliniczna.

CZ: Polski Przegląd Kardiologiczny

SZ:  2003 : T. 5 nr 4, s. 451-456

CF: Polski artykuł

CM: Praca oryginalna

JP: POL

Pkt. MNiSW: 4.000

148.

AU: Tomaszuk-Kazberuk Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy, Kazberuk Waldemar, Galar Bogdan, Dobrzycki Sławomir, Lisowska Anna.

TO: Frequency of ischaemic mitral insufficiency in patients with acute myocardial infarction treated with primary coronary angioplasty.

CZ: Przegląd Lekarski

SZ:  2003 : T. 60 supl. 4, s. 53 wykr.

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: ENG

149.

AU: Lisowska Anna, Musiał Włodzimierz Jerzy, Gułaj Marcin, Knapp Małgorzata, Tomaszuk-Kazberuk Anna.

TO: Patients with mitral stenosis with New York Heart Association (NYHA) class IV – surgical or conservative treatment?

CZ: Przegląd Lekarski

SZ:  2003 : T. 60 supl. 4, s. 52 tab.

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: ENG

150.

AU: Latocha Grażyna, Lisowska Anna, Polaków Jerzy, Gułaj M., Musiał Włodzimierz, Dobrzycki Sławomir.

TO: Kardiologiczny zespół X – ultrasonograficzna i biochemiczna ocena funkcji śródbłonka naczyniowego.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2002 : 57, supl.2, s. II-228

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: POL

151.

AU: Lisowska Anna, Polaków Jerzy, Sawicki R., Knapp Małgorzata, Prokop Jolanta, Musiał Włodzimierz, Dobrzycki Sławomir.

TO: Ocena zmian miażdżycowych w tętnicach obwodowych u pacjentów z potwierdzoną koronarograficznie chorobą wieńcową.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2002 : T. 57 supl. 2, s. II-72 tab.

CF: Polskie streszczenie zjazdowe

JP: POL

152.

AU: Lisowska Anna, Korecki Janusz.

TO: Trudności w rozpoznaniu tętniaka aorty piersiowej.

CZ: Kardiologia Polska

SZ:  2002 : Vol. 56 no. 3, s. 346-347 il. bibliogr. 7 poz.

CF: Polski artykuł

CM: kazuistyka

JP: POL

Pkt. MNiSW: 4.000

153.

AU: Lisowska Anna, Chocian Grzegorz, Górski Jan.

TO: Receptory proliferacji peroksysomów.

CZ: Czynniki Ryzyka

SZ:  2000 : 4(30), s. 16-26

CF: Polski artykuł

CM: Praca przeglądowa

JP: POL

Pkt. MNiSW: 1.000